24 Μαΐου 2024
Ανατολική Αιγιαλεία: 14° C
Σκοπός
ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
 

 
Ιδρύεται Σωματείον υπο την επωνυμίαν ''Σύνδεσμος ο Χελμός' , με έδραν τας Αθήνας,   την 19ην Ιανουαρίου 1947.
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ του Συνδέσμου είναι:
 
α)  Η επαφή και επικοινωνία των μελών μεταξύ των δια την καλλιέργειαν και ανάπτυξιν στενωτέρων φιλικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας κατανοήσεως. β) Η διαρκής επαφή και επικοινωνία των μελών και των χωρίων της περιφέρειας δια την καλλιτέραν γνωριμίαν αυτών και την ανίσχυσιν του αισθήματος της αγάπης προς την ιδιαιτέραν γενέτειραν των μελών. γ) Η γνώσις, μελέτη, παρακολούθησις και εξυπηρέτησις των αναγκών της περιφερείας, καθώς και η προαγωγή των γενικώτερων τοπικών προβλημάτων κοινωνικού και εκπολιτιστικού χαρακτήρος. δ) Η συντήρησις και ενίσχυσις του αισθήματος αγάπης προς την γενέτειραν και γενικώτερον προς την Ελληνικήν Πατρίδα των συμπολιτών αποδήμων και των απογόνων αυτών. ε) Η ανερεύνησις της τοπικής Ιστορίας και προώθησις της λαογραφίας.
Τα ανωτέρω θα επιδιώξη ο Σύνδεσμος με την οργάνωσιν διαλέξεων, εκδρομών, αποστολών, έκδοσιν τοπικού δημοσιγραφικού οργάνου και λοιπών προσφόρων μέσων
 
Διοικητικό Συμβούλιο
Το σημερινό - 7μελές μετά την τροποποίηση του Καταστατικού - Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:
 
Προέδρος
Χαράλαμπος Τραχανάς
Αντιπρόεδρος
Μαρίζα Οικονόμου
Γενικός Γραμματέας
Τέτη Ράλλη
Έφορος
Τρύφων Ν. Σωτηρόπουλος
Ταμίας
Παύλος Παπαγιαννόπουλος
Μέλη
Χρυσάνθη Σωτηροπούλου,  Χρυσούλα Κανάκη-Χωμενίδη
 
 
Χελμός © 2024
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία