24 Μαΐου 2024
Ανατολική Αιγιαλεία: 14° C
Παρεμβάσεις για τη διάβρωση των ακτών της Αιγιάλειας
23 Φεβρουαρίου 2012

Ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης υπέβαλε ερώτηση σχετικά με τις περιπτώσεις διάβρωσης στα δημοτικά διαμερίσματα Βαλιμίτικων, Διγελιώτικων και Τεμένης του Δήμου Αιγιαλείας. 

Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Μουρμούρας έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
    «Η Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, με έγγραφό της προχώρησε στη σύγκληση ειδικής  επιτροπής με σκοπό να εξετάσει τις περιπτώσεις διάβρωσης στα δημοτικά διαμερίσματα Βαλιμίτικων, Διγελιωτίκων και Τεμένης του Δήμου Αιγιαλείας. Για το Δ.Δ. Διακοπτού, επειδή, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει γίνει ο καθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας ο οποίος είναι προαπαιτούμενος για την κατασκευή αντιδιαβρωτικού έργου, ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στο ΓΕΕΘΑ, για την έκδοση της γνωμοδότησης».

    Τα παραπάνω αναφέρονται στην απάντηση του υφυπουργού οικονομικών κ. Ιωάννη Μουρμούρα σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη.

    Για το ίδιο θέμα το υπουργείο περιβάλλοντος ενημέρωσε το βουλευτή ότι για τις ακτές Κρυονερίου και Πλατάνου έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 130448/6.5.03 και 130510/6.5.03 αντίστοιχα, Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα αποτροπής της διάβρωσης, ενώ δεν έχουν υποβληθεί νέες Μελέτες Περιβάλλοντος για την περιοχή του Διακοπτού και της Αιγείρας.

Τα πλήρη κείμενα των απαντήσεων έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή».

Απαντώντας στην πιο πάνω σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Νικ. Τσούκαλη αναφορικά με τη διάβρωση των ακτών στην περιοχή της Αιγιαλείας νομού Αχαΐας και για τα θέματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2971/2001 «Αν η επιτροπή του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη Θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης».

Όπως μας ενημέρωσε η Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, με το υπ’ αριθ. 301/27-1-2012 έγγραφο της προχώρησε με την αριθ. 1/2012 πρόσκληση στη σύγκληση της επιτροπής του ως άνω άρθρου με σκοπό να εξετάσει τις περιπτώσεις διάβρωσης στα δημοτικά διαμερίσματα Βαλιμίτικων, Διγελιωτίκων και Τεμένης του Δήμου Αιγιαλείας, συνεκτιμώντας και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και εστάλησαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Επιπρόσθετα και σε ότι αφορά την περιοχή του Δ.Δ. Διακόπτου, επειδή, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει γίνει ο καθαρισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας ο οποίος είναι προαπαιτούμενος για την κατασκευή αντιδιαβρωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001, ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στο ΓΕΕΘΑ, για την έκδοση της γνωμοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 3978/2011

Τέλος, αναφορικά με τη σύνταξη μελετών κατασκευής έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, αρμόδιο για να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή σχετικά με την διάβρωση ακτών στην Αιγιάλεια

Σχετ.:  Ερώτηση με α.π. 4506/17.1.12

Απαντώντας στην Ερώτηση με α. π. 4506/17.1.12 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη σας γνωρίζουμε ότι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αποτροπής της διάβρωσης των ακτών, των οποίων η μελέτη και κατασκευή προωθείται με ευθύνη Δημόσιων Φορέων ή ιδιωτών.

Μετά από έλεγχο στο Αρχείο της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι για τις ακτές Κρυονερίου και Πλατάνου έχουν εκδοθεί οι α.π. 130448/6.5.03 και 130510/6.5.03 αντίστοιχα, Αποφάσεις Έγκρισης Περ/κών Όρων για έργα αποτροπής της διάβρωσης.

Όσον αφορά στις ακτές Διακοπτού και Αιγείρας σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση σας σχετικά έγγραφα. Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν υποβληθεί νέες Μελέτες Περιβάλλοντος για την περιοχή του Διακοπτού και της Αιγείρας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

 

Χελμός © 2024
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία